Burmistrz proponuje 95-procentową ulgę

0
94

1 stycznia użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z mocy ustawy zmieniło się we własność. Zaświadczenie o nabyciu prawa do gruntu można uzyskać po wniesieniu dwudziestu rocznych opłat, a jeśli ktoś zapłaci całą kwotę jednorazowo, może liczyć na atrakcyjne zniżki. Na gruntach skarbu państwa w tym roku ta zniżka to 60 proc. Dla gruntów miejskich burmistrz Sochaczewa proponuje jeszcze wyższą bonifikatę, sięgającą 95 procent.

Po latach dyskusji nad sensem istnienia użytkowania wieczystego jako jednej z kilku form własności, 1 stycznia 2019 roku przeszło ono do historii. Sejm zdecydował, że osoby wykorzystujące działki należące do skarbu państwa, przeznaczone na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane blokami, kamienicami i domami, dostaną te grunty na własność. Jeśli o wszystkie formalności zadbają w 2019 roku, skorzystają z wysokiej, 60-procentowej bonifikaty. Przez kolejne pięć lat zniżka będzie malała co rok o 10 procent. W 2020 roku wyniesie 50 procent, w 2021 spadnie do 40 procent i tak aż do zera. Topniejąca ulga ma zachęcić wieczystych użytkowników, by przekształcili swoje grunty w możliwie krótkim czasie.

Przez lata właściciele mieszkań, znajdujących się w blokach stojących na samorządowych działkach, mogli przejmować te grunty na własność z 95 proc. bonifikatą. Wiele rodzin z tego skorzystało, wystąpiło o wykup ułamkowych części gruntu i stało się za symboliczną opłatą ich pełnoprawnymi właścicielami.

Chcemy utrzymać tę bonifikatę dla bloków i kamienic, ale dodatkowo przyznać ją także właścicielom prywatnych domów, dlatego wystąpię do radnych na najbliższej sesji, aby 95-procentową ulgą objąć również grunty miejskiej, na których stoją budynki jednorodzinne. Nie można dzielić mieszkańców. Jeśli stosujemy preferencyjne zasady, to dla wszystkich. Wierzę, że rada miasta podzieli moje stanowisko. Nasza propozycja może bezpośrednio dotyczyć ok. 1500-1700 rodzin – mówi Piotr Osiecki.

Przyznanie tak wysokiej bonifikaty oznacza, że w perspektywie kilku lat budżet miasta straci ok. 3 mln zł. O tyle spadną jego wpływy, gdyby z ulgi w krótkim czasie skorzystali wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści miejskich działek.

Wpływy z opłat zasilały co roku nasz budżet kwotą ok. 400 tysięcy, zatem, po oddaniu gruntów na własność, o tyle mniej będzie do podziału w budżecie Sochaczewa na 2020 rok. Budżet miasta jest w dobrej kondycji, ten uszczerbek w dochodach odczujemy, ale jestem przekonany, że warto iść w kierunku jednej stawki bonifikaty dla wszystkich, bez względu na to, czy mieszkają w bloku, czy zbudowali dom – dodaje Piotr Osiecki.

28 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały rady miejskiej dotyczące 95-procentowej ulgi. Jeśli na najbliższej sesji radni powiedzą „tak” bonifikacie, a zainteresowani przekształceniem gruntów się pospieszą, przejmą je za kilka procent wartości rynkowej.

Daniel Wachowski