Burmistrz zaprasza na konsultacje do Kramnic

0
27

63979

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

Burmistrz Miasta Sochaczew serdecznie zaprasza mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości i najemców, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024, które odbędzie się w dniu 22 lutego o godzinie 17.00 Kramnicach Miejskich przy ul. 1 Maja 21 w Sochaczewie.

Celem spotkania będzie przedstawienie wyników dotychczasowych prac nad LPR, poznanie opinii mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych, na temat obszarów zdegradowanych wyznaczonych na terenie Miasta Sochaczew.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, które znajdują się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów edukacyjnych, niskiego kapitału społecznego lub niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na tych obszarach, wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

 

Urząd Miasta Sochaczew