Centralny Port Komunikacyjny. Baranów, Teresin, Wiskitki

0
127

Witam

Proszę o uważne przeczytanie wypełnienie wniosku i przesłanie na wskazany adres

BARDZO WAŻNE DLA WSZYSTKICH

Szanowni mieszkańcy gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Przekazaliśmy wam informację, które są do tej pory zebrane. BARDZO ważne: wyłożony został plan przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego, gdzie do dnia 5 września należy składać zastrzeżenia, wnioski, protesty gdyż po tej dacie bez wniesionych uwag będzie uważane za wyrażenie zgody na budowanie lotniska w tych gminach.

Przesyłam również wzór wniosku do wypełnienia i wysłania. Każdy może to zrobić nawet indywidualnie – Bardzo proszę o wykonanie tej czynności a informację należy wysłać na adres: szymanczak@kukurydza.home.pl

WNIOSEK:

https://www.dropbox.com/sh/m45ivgechcvorlr/AADkSPO_7LzlUIRyGLztcWPya?dl=0

Szczegóły poniżej:

http://mbpr.pl/user_uploads/…/PZPWM_PLANOWANE_INWESTYCJE.jpg

http://mbpr.pl/…/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_WOJEW…

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów w ramach konsultacji społecznych mogą być składane formie pisemnej na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zjazd 1, 00 – 301 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: konsultacjeppzpwm@mbpr.pl bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura w terminie 40 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie.
Konsultacje społeczne zamieszczonych poniżej dokumentów rozpoczną się
27 lipca 2018 roku i potrwają do 5 września 2018 roku.

Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków złożonych w ramach konsultacji, projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zostanie wniesiony pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego 22/518-49-29 – Zespół Programowania Strategicznego.

 

BARDZO WAŻNE: UDOSTĘPNIJ INNYM. BARDZO PROSZĘ i DZIĘKUJĘ. 

Tadeusz Szymańczak