Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do Akcji Masz Głos!

0
63

Od 4 września ruszył nabór do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jej uczestniczki i uczestnicy prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postaci ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia. Każdy może dołączyć!

– Akcja Masz Głos to jedyna akcja, która angażuje zarówno mieszkańców i mieszkanki, jak i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy – podkreśla dyrektorka akcji Joanna Załuska.

W tym roku nabór do akcji Masz Głos trwa od 4 do 30 września. Dla zainteresowanych zaplanowano bezpłatne szkolenia we wszystkich województwach. Uczestnicy zdobędą wiedzę o samej akcji ,a także o wybranych narzędziach, które ułatwią im działanie w lokalnej społeczności m.in o tym czym jest inicjatywa lokalna i uchwałodawcza, jak wpływać na budżet gminy, czy jak angażować mieszkańców metodą organizowania społecznego – zachęcają organizatorzy. W województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim szkolenia planowane są w dniach: 19 września Olsztyn, 20 września Ełk, 21 września Białystok, 25 września Warszawa.

– Od 2002 roku akcja objęła 680 (27%) gmin w całej Polsce i w każdej z nich działy się fantastyczne rzeczy. Również w naszym regionie możemy pochwalić się aktywnymi uczestnikami akcji/ laureatami nagrody Super Samorząd jak choćby Stowarzyszenie Nowe Wójtowo z gminy Barczewo czy Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy z Turośni Kościelnej – mówi koordynator akcji z regionu Pn/wsch Dariusz Kraszewski

Mieszkańcy Nowego Wójtowa wystąpili z z pomysłem zagospodarowania wspólnej przestrzeni znajdującej się przy tzw. boisku leśnym oraz stworzenia miejsca spotkań mieszkańców – świetlicy wiejskiej.  W działania zaangażowało się  kilkadziesiąt osób i doprowadzono do tego, że uzyskano pozwolenie od Lasów Państwowych na użytkowanie terenu boiska leśnego, a władze samorządowe zakupiły grunt pod budowę świetlicy wiejskiej oraz wyłoniły realizatora projektu architektonicznego, który to projekt powstał po konsultacjach z mieszkańcami.

Z kolei w Turośni Kościelnej  mieszkańcy przeprowadzili diagnozę potrzeb oraz pomysłów mieszkańców na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej,  w której otworzono min. kawiarenkę obywatelską, wprowadzono dyżury radnych, a także przeprowadzili kampanię pro frekwencyjną w wyborach uzupełniających, w których odnotowano prawie 42 % frekwencję, co jak na wybory uzupełniające jest bardzo wysokim wynikiem.

Każda edycja trwa około dziesięciu miesięcy i przez cały ten czas wszyscy uczestnicy są wspierani przez ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Przy organizacji swoich działań mogą skorzystać z ich doświadczenia, zasięgnąć rady i pomocy m.in. w aktywizowaniu swoich społeczności lokalnych, dowiedzieć się jak budować dialog mieszkańców z samorządem, a także jak integrować wokół rozwiązywania problemów w gminie.

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy organizujący się w grupy nieformalne, a także młodzieżowe rady gminy, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki i sołectwa, media, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, portale informacyjne i wszyscy, którym zależy na aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o akcji i szkoleniach wojewódzkich na stronie www.maszglos.pl

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego działania prowadzone są przez Fundację im. Batorego. Pozostali partnerzy w kraju to: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Stowarzyszeniem POLITES.

Masz Głos to ogólnopolska akcja w ramach której mieszkańcy i mieszkanki we współpracy z władzami samorządowymi działają na rzecz najbliższego otoczenia. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 2000 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl.