Chodnik przy Wyszogrodzkiej!

0
45

Najprawdopodobniej firma WIG-KOST z gminy Kocierzew zajmie się budową 1,7 km chodnika w ulicy Wyszogrodzkiej. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, opiekujący się m.in. drogą nr 705 przebiegającą przez nasze miasto, której część to ulica Wyszogrodzka, zdecydował o zwiększeniu kwoty na to zadanie, by nie powtarzać postępowania przetargowego.

Przypomnijmy, że na początku lutego MZDW ogłosił przetarg na budowę i przebudowę chodnika wraz ze zjazdami na posesje w ulicy Wyszogrodzkiej, na odcinku 1714 metrów, czyli aż do granic miasta. Firmom zainteresowanym kontraktem do 20 lutego dano czas na składanie ofert. Było to już drugie postępowanie przetargowe, bo za pierwszym razem (w sierpniu 2018 roku) oferty firm budowlanych trzykrotnie przekraczały kwotę jaką na ten projekt odłożył MZDW.

Kilka dni temu minął termin składania ofert. Ułożeniem chodnika zainteresowane były cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę, w wysokości 1.178.450 zł, złożyło przedsiębiorstwo WIG-KOST z Lenartowa w gminie Kocierzew. Tymczasem MZDW na budowę chodnika zabezpieczył 1.005.455 zł, czyli o 173 tysiące mniej. Jak zatem postąpi MZDW, czy unieważni przetarg, czy dołoży brakującą kwotę i zawrze umowę z WIG-KOST-em, zapytaliśmy u źródła. I mamy świetną wiadomość. Jak powiedziała nam rzecznik MZDW Monika Burdon, kwota zostanie zwiększona. Jeżeli postępowanie zostanie pozytywnie zakończone, oferta będzie pełna i ważna, podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

Zadanie ma polegać na budowie chodnika przyległego do jezdni o szerokości 2 metrów, wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, oraz chodnika szerokości 1,5 oddzielonego metrowym zieleńcem. Obejmie też przebudowę istniejących rowów, budowę nowych rowów odwadniających, wykonanie systemu wpustów pod jezdnią i pod chodnikiem, by woda nie zbierała się na asfalcie lecz swobodnie spływała w kierunku skarpy. Na samej skarpie Bzury, w rejonie osiedla Korczaka, wymieniona zostanie bariera energochłonna. Chodnik od skarpy ma oddzielać ponad 500 metrów barier wygrodzeniowych. Prace powinny się zakończyć tuż przed wakacjami.

Przypomnijmy, że miasto jest partnerem tego zadania. W 2017 roku ratusz zlecił opracowanie dokumentacji technicznej i przekazał ją potem zarządcy drogi.

.