Coraz bliżej sala dla „dwójki”

0
55

Władze konsekwentnie unowocześniają bazę sportową miasta. Sporo w tym względzie zostało już zrobione. Można tu wymienić np. nową halę przy Szkole Podstawowej nr 4, boiska w Chodakowie i centrum, siłownie zewnętrzne, czy prace trwające na stadionie „Orkana”. Teraz do inwestycyjnego grona może dołączyć Szkoła Podstawowa nr 2.

Jak ustaliliśmy, ratusz dysponuje już dokumentacją inwestycji oraz pozwoleniem na budowę. Na razie nie wiadomo jeszcze czy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości ze środków własnych, czy przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie. Jeden z nich, do programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 , niestety nie znalazł się na liście beneficjentów. Wyniki naboru z programu „Sportowa Polska” znane będą dopiero na przełomie sierpnia i września.

Sam projekt sali gimnastycznej wykonano już w roku 2018. By spełniał on wszystkie oczekiwania uczniów i nauczycieli, był on szeroko konsultowany z dyrekcją SP nr 2. Obiekt ma odpowiadać oczekiwaniom co do funkcjonalności jak i gabarytów.

Warto nadmienić, że „dwójka” nie ma tak dużych potrzeb jak np. o wiele liczniejsza Szkoła Podstawowa nr 4. Stąd też przy SP nr 2 nie stanie hala sportowa, a sala gimnastyczna. Do tej pory placówka dysponowała jednym takim pomieszczeniem, ale nie zaspokajało ono wszystkich potrzeb społeczności szkolnej.

Docelowo nowa sala dobudowana zostanie do istniejącego budynku. Stanie ona w części północnej (od strony Bzury), po zachodniej stronie SP nr 2. Stylistycznie ma być ona utrzymana w nowoczesnej konwencji, współgrającej jednak z głównym gmachem. Wokół szkoły przebudowany ma zostać również ciąg komunikacyjny. Powstaną 33 nowe miejsca parkingowe (w tym 4 dla niepełnosprawnych) oraz zatoczka, w której będzie mógł się zatrzymać autokar wycieczkowy.

Jednokondygnacyjna sala ma mieć wysokość ponad 10 metrów i powierzchnię 925 mkw. Między nią a budynkiem szkoły powstanie łącznik. Całość zostanie oczywiście w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w instalacje wod.-kan., elektryczne, sanitarne, wentylację, c.o. Ze względów ekonomicznych i środowiskowych zdecydowano się projekt wzbogacić o instalację fotowoltaiczną, która zamieni energię słoneczną w elektryczną.

.