CPK. Ciąg dalszy. Kolejny etap badań terenowych – informacja. Odpowiedź SR ds CPK

0
129

Szanowni Państwo!

Przekazuję informacje dotyczące kolejnego etapu badań terenowych związanych z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego, realizowanych w ramach prac geodezyjnych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie poniższych informacji w przyjętych kanałach komunikacji z mieszkańcami.

W tygodniu 6-10 kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace w terenie w ramach prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 • Samochód pomiarowy z zestawem LIDAR (poglądowa ilustracja w Załączniku nr 1) będzie poruszał się po drogach publicznych na obszarze inwestycji na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, zgodnie z trasą przejazdu przedstawioną w Załączniku 2, oznaczoną kolorem żółtym. Wzdłuż dróg ekipa terenowa przygotuje fotopunkty co 0,5 km (poglądowa ilustracja w Załączniku 3). Pomiar odbędzie się w sposób bezkolizyjny i niezauważalny dla mieszkańców.

Dwa zespoły terenowe wykonają pomiar budynków na terenie gmin Wiskitki i Teresin metodą skaningu laserowego. W celu wykonania prac ekipa terenowa będzie prosiła mieszkańców o zgodę na wejście na teren posesji. Geodeci obchodzą budynki z zewnątrz, a urządzenie pomiarowe na plecaku rejestruje położenie budynków. W Załączniku 4 przedstawiono wygląd urządzenia pomiarowego, w Załączniku 5 miejsca działania ekipy pomiarowej, oznaczone kolorem czerwonym, a w Załączniku 6 przykładowy sposób poruszania się na terenie posesji. Pomiary budynków za pomocą skaningu laserowego będą wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Realizatorem prac będzie Global EAST s.c., firma współpracująca z Multiconsult Polska sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję konsultanta ds. badań terenu.

Prosimy o kontakt w razie dodatkowych pytań.

Z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt.

Piotr Krygiel

dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji ds. Współpracy z Administracyjnym Otoczeniem Inwestycji | Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji

.

.

 

Odpowiedź Społecznej Rady ds. CPK

 

Witam

Szanowny Panie Piotrze Krygiel

Zwracam uwagę że w ten sposób Społeczna Rada ds CPK jest traktowana jako poczta a nie jako partner publiczny.

Proszę mi przesłać podstawy prawne na jakich firmy będą wchodziły na nasz teren tzw. Planowanej Rezerwacji.

 1. Nie macie złożonego wniosku złożonego o planowaną rezerwację
 2. Nie macie wniosku złożonego o lokalizacji
 3. I nie ma wielu innych warunków które by was upoważniały do wejścia w teren a tym bardziej na tereny prywatne.

 

Szanowny Panie Piotrze Krygiel

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) a także konstytucji RP.

 

Konstytucja RP

Art. 4.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Art. 54.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 61.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Art. 74.

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

 1. W nawiązaniu do e-maila od Pan z April 2, 2021 10:35 AM Proszę o pilne przekazanie podstaw prawnych na jakich podstawach firmy wchodzą na teren planowanej rezerwacji. Sprawę proszę potraktować jako pilną. 

Przesłanie informacji pocztą pod adres oraz na e-mail:

JW

Członek Społecznej Rady ds. CPK

Tadeusz Szymańczak                                                                                                                                                                                                                                                

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Szymańczak

Członek Społecznej Rady ds CPK

.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*