CPK. Stanowiska Rad Sołeckich w sprawie Prognozy Oddziaływania na …

0
114

Witam

Przekazuję do publicznej wiadomości nasze stanowiska w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu  do 2030 roku.

Zachęcamy wójtów, stowarzyszenia, rady soleckie do przesyłania uwag i wniosków, które można składać do 14 grudnia 2018 r.:

za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/

na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl

w miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie

na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,

ustnie do protokołu w godzinach od 9.00 – 15.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  (Główna Biblioteka Komunikacyjna ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

 

Tadeusz Szymańczak