„Czad i ogień – obudź czujność”

0
58

W ramach ogłoszonej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku kampanii edukacyjnej pt. „Czad i ogień – obudź czujność”, 10 marca 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylnikach z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach.

W zajęciach z uczniami wzięli udział: Andrzej Gruszka – prezes OSP w Kobylnikach oraz Dariusz Szajewski – druh OSP w Kobylnikach. Za ich pośrednictwem nasza szkoła otrzymała materiały edukacyjne w postaci kalendarzy, plakatów, ulotek informacyjnych oraz płyty CD z materiałami w formie elektronicznej. Plakaty i ulotki zostały wcześniej wyeksponowane na terenie szkoły. Materiały z płyty CD wykorzystano podczas spotkania z przedstawicielami OSP, które rozpoczęło się od przekazania informacji na temat pracy strażaka oraz zaprezentowania jego ubioru.

W dalszej części wyświetlono filmy, które poruszały problemy związane z wypalaniem traw oraz pokazywały inne sytuacje grożące wybuchem pożaru, jak np. gaszenie płonącego tłuszczu wodą czy pozostawianie choinki z włączonymi lampkami. Jeden z filmów informował uczniów o możliwości zmniejszenia zagrożenia dzięki instalowaniu w domu czujników dymu oraz czadu.

Po ich projekcji druhowie omówili z uczniami:
– sposoby powiadamiania Straży Pożarnej o zaistniałym pożarze,
– zasady bezpiecznej ewakuacji,
– sytuacje, w których należy używać gaśnicy,
– sytuacje, w których wytwarza się czad i dlaczego jest on niebezpieczny.

Na zakończenie spotkania strażacy odpowiadali na pytania uczniów związane z tematyką powyższej kampanii.