Czas na kolejną inwestycję drogową

0
127

Droga powiatowa z Szymanowa w gminie Teresin do Aleksandrowa w gminie Wiskitki przejdzie gruntowną modernizację. Powiat sochaczewski otrzymał na realizację tego zadania dofinansowanie w kwocie ponad 3,2 mln zł jako wsparcie od samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisano w piątek 2 lutego br. w Płocku.

Dokument podpisali – starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Podobną umowę parafowały też z marszałkiem władze powiatu żyrardowskiego. Dzięki temu droga łącząca gminę Teresin z gminą Wiskitki doczeka się zupełnej przebudowy. Odcinek z Szymanowa do Aleksandrowa stanowi kontynuację obwodnicy Teresina. Dziś w fatalnym stanie, niebawem stanie się nową, szeroką jezdnią wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem. Stanowczo poprawi się zatem nie tylko komfort jazdy, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących i pieszych. Codziennie drogą tą przejeżdża setki aut, w tym bardzo duża liczba samochodów ciężarowych.

Obecna przy podpisywaniu umowy na dofinansowanie przez samorząd Województwa Mazowieckiego projektu była także Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zespołu Dróg w Sochaczewie. Zadanie pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III” dotyczy rozbudowy odcinka drogi o długości 3,350 km, z czego 1,3 km znajduje się w granicach powiatu sochaczewskiego. Kwota wsparcia dla inwestycji realizowanej przez powiat sochaczewski wynosi 3 214 103 zł i stanowi 60% całkowitej wartości inwestycji.

Należy podkreślić, iż wcześniej 2 mln zł na realizację tej inwestycji przekazał samorząd gminy Teresin. To kolejny przykład, jak świetnie układa się współpraca pomiędzy poszczególnymi samorządami, dzięki czemu kolejny newralgiczny szlak komunikacyjny zyska nowe oblicze. A jest to droga, którą nie tylko mieszkańcy gminy Teresin szybciej dojadą do autostrady A2, ale w przyszłość stanowić może połączenie z układem komunikacyjnym planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W Płocku, w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” marszałek Struzik podpisał pierwszych pięć umów na dofinansowanie inwestycji drogowych. Poza powiatem sochaczewskim i żyrardowskim wsparcie otrzymały też powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie