Czyste powietrze – spotkanie w Starostwie

0
28

W ramach przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Starosta Jolanta Gonta, poseł RP Maciej Małecki oraz burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, zaprosili mieszkańców powiatu 17 października br. na kolejne spotkanie informacyjno–edukacyjne.

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze, który realizowany będzie przez resort środowiska w latach 2018 -2029 to działania kompleksowe, mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń  do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W praktyce, to możliwość uzyskania wsparcia finansowego od 30% – 90% dotacji na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Rząd przeznaczył na to 103 mld zł. W rezultacie działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy wydatek, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli cena realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowalny to 7 tys. zł. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Spotkanie, które odbyło się w minioną środę w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zgromadziło wielu mieszkańców powiatu zainteresowanych projektem „Czyste Powietrze”. Mogli oni zapoznać się z aspektem ekologicznym programu i poznać jego założenia. Przedstawione i omówione zostały rodzaje inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie. Poinformowano jak prawidłowo się  o nie ubiegać. W trakcie szkolenia zaprezentowany został sposób wypełnienia i składania wniosków  oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, na które skrupulatnie starała się odpowiadać przedstawicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, na prośbę wielu mieszkańców powiatu  starosta Jolanta Gonta powołała w siedzibie urzędu Starostwa w Sochaczewie punkt udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosków związanych z wdrożeniem projektu.

Czynny on jest w poniedziałki w godz. 9.00 – 10.00 oraz w czwartki w godz. 16.00 – 17.00. Zapraszamy do pokoju nr 16 na parterze budynku przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65.

Również w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie burmistrz Piotr Osiecki powołał Punt Konsultacyjny programu.

Czynny on  jest w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 14.00 – 16.00. Informacje i wyjaśnienia udzielane są w pokojach nr 305 i 324, na II piętrze Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

„Czyste Powietrze” jest programem rządowym, przypominamy, że wszelkich szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, www.wfosigw.pl – zakładka „Czyste Powietrze”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie