Damian Jaworski. Przed nami II tura. Proszę o poparcie

0
2650

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rybno

Pragnę gorąco podziękować za udział w I turze wyborów samorządowych oraz za każdy głos oddany na moją osobę i kandydatów do Rady Gminy z Komitetu Wyborczego Wyborców Damiana Jaworskiego – Lista nr 18. Państwa obecność w lokalach wyborczych jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że losy Gminy Rybno nie są Wam obojętne. Dziękuję za miłe słowa, wsparcie i pomoc. Daliście mi Państwo mnóstwo siły do jeszcze bardziej energicznego działania.

Przed nami II tura wyborów na stanowisko Wójta Gminy Rybno. Dlatego też proszę, byście 4 listopada nie zostali w domach. Wspólnie zdecydujemy, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza mała Ojczyzna. Przed naszą Gminą otwiera się szansa na zmiany, dzięki którym możemy zyskać przyspieszony rozwój.

 

                                                                     Damian Jaworski                               

                                                               kandydat na wójta gminy Rybno

                                                      

Mój program wyborczy:

 

SŁUŻYĆ GMINIE, SŁUCHAĆ MIESZKAŃCÓW

Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem w nadchodzącej kadencji, będę dążył do jak najszybszej realizacji następujących zadań:

– systematycznego poprawiania dróg gminnych i powiatowych oraz zbudowania                    nowoczesnego oświetlenia ulicznego

– stworzenia centrum medyczno-rehabilitacyjnego

– utworzenia nowoczesnego przedszkola na terenie gminy

– pozyskiwania środków finansowych na rozwój i modernizację rolnictwa

– stworzenia punktu pomocy dla osób rozpoczynających inwestycje oraz obecnych                przedsiębiorców

– zmodernizowania obiektów i doposażenia jednostek OSP

– utworzenia bezpłatnego punktu poradnictwa prawnego

– zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób potrzebujących

– otworzenia gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji

– zapewnienia wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym

– aktywnego zdobywania funduszy oraz odpowiedzialnego zarządzania budżetem gminy

– otworzenia świetlicy pozaszkolnej, w której realizowane będą zajęcia wyrównawcze oraz      rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci

– organizowania bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych

– usprawniania działania Urzędu Gminy oraz instytucji podległych Gminie

 

O mnie:

Nazywam się Damian Jaworski, mam 28 lat i mieszkam na terenie gminy Rybno. Jestem absolwentem liceum ogólnokształcącego Ojców Franciszkanów im. św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, i opiekuńczo-wychowawcza. Jestem współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych oraz charytatywnych. Obecnie pracuję w Sochaczewskim Centrum Kultury oraz jestem członkiem stowarzyszenia pomocy osobom potrzebującym ,,Przystań’’. Pomagam świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii ,,Kleks” w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację programów profilaktycznych i rozwojowych. Interesuję się: sportem, literaturą, teatrem, muzyką.