Dawtona kolejną firmą planującą współpracę z Garbolewskim

12 listopada ZS CKP odwiedzili przedstawiciele Dawtona – polskiej firmy o blisko 30-letniej tradycji manager Edyta Rutkowska i dyrektor zakładu Marek Tyc, którzy spotkali się z młodzieżą kształcącą się w zawodach: technik mechanik, technik urządzeń dźwigowych, technik elektryk, ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń.

Uczniowie obejrzeli prezentację, dzięki której poznali historię, wizję i misję firmy, a następnie podczas rozmowy z gośćmi mogli uzyskać więcej informacji, odnośnie interesujących ich zagadnień. Co ciekawe, choć szerokiemu gronu osób, firma kojarzy się przede wszystkim z produktami z branży spożywczej, z Garbolewskim przedstawiciele Dawtony pragną nawiązać współpracę, która zaowocuje możliwością odbywania przez uczniów, z kierunków mechanicznych, praktyk i staży w Dziale Utrzymania Ruchu i Dziale Produkcyjnym. W niedalekiej przyszłości planowane są również, w wyniku starań dyrektor Julii Jakubowskiej i  kierownik szkolenia praktycznego Ewy Janus, działania zmierzające do zacieśnienia współpracy firmy ze szkołą. ZS CKP jest pierwszą placówką edukacyjną, z którą Dawtona podejmie współpracę. Oprócz wspomnianych już możliwości organizowania praktyk i staży, firma jest zainteresowana także prowadzeniem zajęć praktycznych i staży unijnych oraz organizowaniem wycieczek zawodowych dla uczniów Garbolewskiego. Warto przy okazji przypomnieć, że ZS CKP współpracuje już na różnych płaszczyznach z następującymi firmami i zakładami pracy: Schindler Polska Sp. z o.o., Sarens Polska, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.,  Boryszew S.A., DHL Supply Chain. Dzięki takiej formie działań szkoła stwarza uczniom nowe możliwości rozwoju i planowania kariery jeszcze w trakcie nauki. Uczniowie korzystając z zaplecza gwarantowanego przez firmy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu edukacji.

Według relacji dyrektor Julii Jakubowskiej nawiązanie współpracy z kolejną firmą przyniesie wymierne korzyści zarówno dla szkoły, jak również dla jej obecnych i przyszłych uczniów. Oferta Dawtona jest skierowana do uczniów technikum i szkoły branżowej i stanowi z całą pewnością interesujące dopełnienie i urozmaicenie zajęć oferowanych już przez ZS CKP. Stwarza również możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń, zdobycia cennych doświadczeń i w przyszłości zatrudnienia w perspektywicznym sektorze pracy.

M.Sz.

.