Decyzja za kilka dni

0
35

W tej chwili nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie wyników przetargu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i ul. Łowickiej. Woda z nich ma trafiać do nowego zbiornika retencyjnego, a potem posłużyć do podlewania miejskiej zieleni.

Ratusz oszacował wartość robót na 2,94 mln zł, tymczasem dwie firmy z Kutna, które złożyły oferty przetargowe, oceniły je na 3,28 mln oraz 3,78 mln.

Deszczówka i zbiornik są częścią dużego projektu pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta” składającego się z ośmiu elementów. Przy takich wieloelementowych przedsięwzięciach nie wydziela się kwot na każde zadanie, ale jedną pulę na cały projekt, a zatem burmistrz może podjąć decyzję o zwiększeniu wydatków na jeden komponent i nie trzeba w tym celu zwoływać sesji rady miasta.

Ratusz może skorzystać z dwóch dróg, tj. unieważnić przetarg i ogłosić kolejny, albo uznać, że 3,28 mln to stawka realna, w ramach projektu przesunąć brakujące 350 tys. zł, zawrzeć umowę z wykonawcą i wprowadzić go na plac budowy.