Diecezja żegna biskupa seniora

0
83

Jak poinformowała kuria łowicka, uroczystości pogrzebowe księdza biskupa Alojzego Orszulika rozpoczną się w najbliższy czwartek 28 lutego. O godzinie 18.00 trumna zostanie wprowadzona do bazyliki katedralnej w Łowiczu, gdzie sprawowana będzie msza św. i czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasnogórskim. Natomiast 1 marca, czyli w piątek, o godzinie 10.00 w katedrze rozpocznie się modlitwa brewiarzowa a o 12.00 msza święta pogrzebowa. Biskup Alojzy Orszulik spocznie w krypcie katedry łowickiej.

Alojzy Orszulik urodził się w 1928 r. na Śląsku. Pochodził z rodziny rolniczej. W 1948 r. rozpoczęła się jego droga do kapłaństwa, która wiodła m.in. przez zgromadzenie pallotynów w pobliskim Ołtarzewie. Przeszedł wszystkie szczeble kościelnej edukacji, docierając na Wydział Prawa Kanonicznego KUL.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r., a pięć lat później rozpoczął pracę w Sekretariacie Episkopatu Polski. Jego najważniejsze zadania to udział w pracach Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu PRL, przygotowywanie pielgrzymek papieskich, udział w obradach Okrągłego Stołu, a w końcu negocjowanie w imieniu Stolicy Apostolskiej konkordatu z polskim rządem.

W 1989 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w diecezji siedleckiej, a w 1992 r. objął urząd biskupa nowo powstałej diecezji łowickiej. Zajmował go do emerytury w 2004 r. W czasie 12 lat pełnienia przez Alojzego Orszulika obowiązków ordynariusza w Łowiczu powstało Wyższe Seminarium Duchowne, diecezjalna Caritas i Kolegium Katechetyczne.

Biskup wielokrotnie odwiedzał Sochaczew, uczestniczył w ważnych uroczystościach kościelnych, patriotycznych i kulturalnych, wizytował parafie. W 1999 r. gościł papieża Jana Pawła II. Łowicz był wtedy jednym z przystanków na trasie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łowicza i Łęczycy. Był honorowym członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.