DKK w Sannikach zaprasza jutro na spotkanie wigilijne