Do której szkoły pójdą wasze dzieci?

0
14

dzieci idą do szkoły

Posłowie zdecydowali, że to nie dyrektorzy szkół, ale radni mają ustalać kryteria naboru dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów, gdy zainteresowani rozpoczęciem nauki w konkretnej placówce mieszkają poza jej obwodem. Dotychczas każdy dyrektor musiał przyjąć do klasy I wszystkie dzieci mieszkające w granicach obwodu, a gdy zostawały wolne miejsca, sam mógł ustalić kryteria naboru uczniów z innych dzielnic lub nawet z innej gminy. I ten drugi element ulega zmianie.

W tym roku każdy dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, sporządzając listę pierwszoklasistów, będzie to robił dwuetapowo.

– Najpierw przyjmie dzieci ze swojego obwodu, bo taki ma ustawowy obowiązek, a gdy zostaną pojedyncze, wolne miejsca w klasach, sięgnie po drugą listę kandydatów, tych spoza obwodu. Jeśli dziecko mieszka na terenie Sochaczewa, ale w innej dzielnicy lub na terenie sąsiedniej gminy, wtedy trzeba będzie zastosować kryteria przyjęte przez radnych – mówi Danuta Szewczyk – Kozłowska dyr. Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie kryteriów naboru i wykazu dokumentów, jakie należało będzie przedstawić, by komisja mogła przyznać dodatkowe punkty, jest już gotowy i trafił do Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zostanie przekazany radnym.

 

Za co przyznawane będą punkty?

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.

♦ 10 pkt – gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły, ale na terenie miasta,

♦ 3 pkt – gdy dziecko uczęszczało do „zerówki” lub przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły,

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale jego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale dla rodziców lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowywane jest przez jednego rodzica

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie,, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej

 

Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów:

♦ 10 pkt – gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły, ale na terenie miasta,

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale jego rodzeństwo uczęszcza już do danego gimnazjum

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale dla rodziców lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowywane jest przez jednego rodzica

♦ 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie,, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej

♦ 10 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

♦ 6 pkt – za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mniejszą niż 4,75 i nie niższą niż 4,0 oraz zachowanie nie niższe niż dobre

♦ 2 pkt – za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły mniejszą niż 4,0 i nie niższą niż 3,5 oraz zachowanie nie niższe niż dobre

 

Urząd Miasta Sochaczew