Dofinansowanie na wakacyjny wyjazd dla rodzin zastępczych

0
28

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej dla rodzin zastępczych na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania.

W roku 2017 kwota dofinansowania wynosi 400,00 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku. Dofinansowanie obejmuje zorganizowane formy wypoczynku dziecka, poświadczone fakturą lub jej kopią. Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje w PCPR w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pokój 22, Tel. 46 864-18-04.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie