Dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 dla Gminy Iłów

0
25

8 lipca 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Iłów zostały podpisane umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

Pozyskane w programie środki finansowe pozwolą na zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych oraz oznakowania w sołectwie Budy Iłowskie – Rokocina i zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Giżyczki.

Kwota uzyskanego dofinansowania dla każdej z inwestycji to 10 000 zł.

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Blisko 1,4 mln zł na realizację 148 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa w powiatach gostynińskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim i żyrardowskim. ( źródło / www.mazovia.pl ).