Dotacje na sport podzielone

0
48

Miasto rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Sochaczewie w 2019 roku. Dotację uzyskało 15 klubów i  stowarzyszeń spor-towych.

Podobnie jak w 2018 roku, pula środków z budżetu miasta została rozdzielona na cztery „koszyki”: rugby (280 tys.), tenis stołowy (57 tys.), piłka nożna (130 tys.), pozostałe dyscypliny – judo, pływa-nie, sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne (133 tys.).

Stowarzyszenia i kluby sportowe mogły składać oferty do 18 stycznia. Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych przyjął je od 17 stowarzyszeń. Niestety, już na etapie formalnym dwa z nich musiał odrzucić (WOPR Sochaczew, WKS MOSiR Tenis). Wnioski były wypełnione nieprawidłowo. Do oceny merytorycznej przeszło 15 ofert. Każda z nich została zaopiniowana pozytywnie i uzyskała dofinansowanie.

Samorząd miejski jest głównym sponsorem klubów i stowarzyszeń sportowych działających na tere-nie Sochaczewa. Warto zaznaczyć, że pieniądze rozdzielone w konkursie na realizację zadań z za-kresu sportu, to nie jedyne środki z budżetu miasta, o które mogą się ubiegać sochaczewskie kluby. Niebawem poznamy wyniki konkurs dla organizacji pozarządowych, gdzie w ramach zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii miasto podzieli niemal 260 tys. zł. Również o te środki mogą się starać sochaczewskie kluby. Jeśli dodamy jeszcze wydatki miasta na stypendia dla zawodników oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych – z których kluby korzystają bezpłatnie – samorząd miejski w 2019 roku wspomoże stowarzyszenia sportowe kwotą ok. 1,5 mln zł.

 

Wyniki konkursu

KS Bzura Chodaków – 43.000 zł

UKS Unia Boryszew – 43.000 zł

KS Oldboy Orkan Sochaczew – 44.000 zł

RC Orkan Sochaczew – 280.000 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 47.000 zł

UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 15.000 zł

UKS „Siódemka” Sochaczew – 5.000 zł

Stowarzyszenie „Razem i Sprawnie” – 5.000 zł

UKS Dragon Fight Club – 28.000 zł

KM „Aktywni” Sochaczew – 6.000 zł

UKS „Dwójka” Sochaczew – 10.000 zł

UKS Orkan-Judo Sochaczew – 48.000 zł

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „Orka” – 4.000 zł

Karate Klub Sochaczew – 5.000 zł

UKS MOSiR Basket Sochaczew – 7.000 zł