Droga gminna nr 380251 Kaptury – Wszeliwy

0
59

Mieszkańcom zainteresowanym dokończeniem  budowy drogi Kaptury- Wszeliwy długości 930 m chcę przekazać bardzo dobrą wiadomość. Wasi sąsiedzi: Państwo Katarzyna i Robert Cieślak i Pan Konrad Krakowian przekazali nieodpłatnie własny grunt na poszerzenie pasa drogowego. Każdy złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych zarządzanego przez wojewodę mazowieckiego musi spełniać podstawowe założenia programu. W danej inwestycji szerokość pasa drogowego to minimum 4,5 m. Decyzja mieszkańców przyśpiesza procedurę. Na tę drogę zostały zakwalifikowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości ponad 341 tys. zł, przy wkładzie własnym tylko 85 tys. zł.

W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Iłów dziękuję darczyńcom za społeczną postawę.

wójt gminy Iłów

Jan Kraśniewski