Droga Miękiny – Uderz

1
54

10 lutego na pograniczu Miękin i Uderza odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi łączącej te dwie miejscowości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. sołtys wsi Miękiny – Uderz, wójt gminy Iłów, przedstawiciele: RG, wykonawców, mieszkańców sołectwa oraz proboszcz parafii Iłów, który poświęcił drogę.

Wybudowanie drogi w Miękinach odbyło się przy udziale środków zewnętrznych. Inwestycja była bowiem objęta promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.09.2016 r. przewidującą podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wyniku którego gmina Iłów otrzymała dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 38206 w miejscowości Uderz – Miękiny o dł. 1.705 km”.

Po otrzymaniu promesy radni gminy spotkali się na nadzwyczajnej sesji w dniu 13.09.2016 r. i dokonali zmian w budżecie wprowadzając do niego kwotę dotacji z MSWiA. Wkrótce później rozpisano przetarg na wykonanie inwestycji, która potrwała do końca listopada 2016 roku.

Podkreślić trzeba, że z wybudowanej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Miękin i Uderza, ale i wszyscy podróżujący przez tę część gminy oraz przyjezdni. Droga Uderz – Miękiny stanowi bowiem, ważny szlak komunikacyjny łączący drogę powiatową Iłów – Młodzieszyn z drogą wojewódzką nr 575 i umożliwia ominięcie Iłowa.

Zadowolenia z inwestycji nie kryją mieszkańcy sołectwa, którzy o nią zabiegali. O drogę w Miękinach bardzo długo upominała się pani Grażyna Frankowska, która pełni tu funkcję sołtysa od 26 lat. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym czasie Miękiny uległy wielu przeobrażeniom, jednak cały czas mieszkańcom doskwierał brak asfaltu.

Na inwestycji skorzystają także turyści i liczni działkowicze. Sołectwo Miękiny – Uderz, jest bowiem atrakcyjne pod wieloma względami i właściwie brakowało tu tylko asfaltu.  Do naszego sołectwa sprowadza się dużo ludzi z okolicznych miast, którzy są oczarowani występującą tu przyrodą. Sołectwo jest bowiem usytuowane pomiędzy połaciami lasów, które zachwycają bogactwem fauny i flory. Te atrakcje przyciągają do nas niejednego turystę i ciekawego gościa – wyjaśnia sołtys wsi.

W roku 2016, jak podkreśla wójt gminy wiele inwestycji udało się zrealizować przy wykorzystaniu pozabudżetowych źródeł finansowania. Sa to przede wszystkim inwestycje drogowe, które poprawiły infrastrukturę naszej gminy. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Narty, Miękiny i Olunin wyniosła łącznie ok. 1,5 miliona złotych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.