Droga powiatowa Szymanów – Aleksandrów oficjalnie otwarta

0
45

              Na drodze powiatowej w gminie Teresin – z Szymanowa w kierunku Aleksandrowa zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim gmina Teresin i powiecie żyrardowskim gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I”.

Droga powiatowa z Szymanowa w kierunku Aleksandrowa została oficjalnie oddana do użytku. Choć inwestycję zgodnie z umową zakończono 16.10.2018 r., to teraz nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Dokonali tego w poniedziałek 24 czerwca przedstawiciele trzech samorządów, które partycypowały w kosztach przebudowy drogi. Oficjalnie drogę otworzyli Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Jolanta Gonta – starosta sochaczewski oraz Marek Olechowski – wójt gminy Teresin. Gruntownie zmodernizowaną trasę wyświęcił proboszcz parafii w Szymanowie ks. Robert Sierpniak.

Inwestycja została zrealizowana ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, budżetu powiatu sochaczewskiego oraz gminy Teresin, która przekazała na ten cel kwotę 2 mln zł. Wartość całego zadania to 4.984.166,33 zł. Jak wspólnie podkreślali partycypujący w kosztach modernizacji drogi, inwestycja ta jest przykładem efektywnej współpracy Powiatu Sochaczewskiego, Gminy Teresin oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. To także dowód na to, jak dużo pożytecznego można zdziałać, kiedy samorządy potrafią wydatnie kooperować dla dobra, rozwoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas uroczystości otwarcia arterii przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali – Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Marek Olechowski – wójt gminy Teresin, Adam Orliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, Zbigniew Komorowski – senator II i III kadencji, poseł na Sejm IV kadencji, przedsiębiorca, współwłaściciel koncernu Bakoma i grupy kapitałowej Polskie Młyny, Bogdan Głuchowski – przedstawiciel głównego wykonawcy inwestycji firmy „Prima” z Karwowa,  radny Szymanowa – Hubert Konecki, sołtys wsi Szymanów – Robert Ziomski oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Robert Sierpniak.

Ogólny zakres robót obejmował rozbudowę drogi na długości 1,347 km, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z jej poszerzeniem do 7,0 m, wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1,347 km i szerokości 2,6 m, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowę przepustów pod drogą, wykonanie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki aktywne) oraz wykonanie nasadzenia drzew w pasie drogowym.

– Pragnę złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu, jakim jest chwila uroczystego otwarcia drogi powiatowej nr 3837W Szymanów – Aleksandrów o podwyższonym standardzie. Jestem przekonana, że będzie nam dobrze służyła przez długie lata i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ku zadowoleniu wszystkich użytkowników – mówiła Małgorzata Dębowska podczas uroczystości otwarcia. Dodajmy, że wykonawca udzielił 84 miesięcy gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty.

To największa drogowa inwestycja na terenie gminy Teresin w sezonie 2018-2019. Remontem kolejnego odcinka tej drogi, usytuowanego na terenie gminy Wiskitki, zajmie się powiat żyrardowski.

Tomasz Daczko

.