Droga powiatowa w Paulince odbudowana

0
30

W piątek, 10 lipca nastąpił odbiór końcowy odbudowywanej drogi powiatowej w gminie Iłów na odcinku Wszeliwy – Kiernozia w miejscowości Paulinka. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg, wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. z Łowicza.

Na ogłoszony przetarg wpłynęło 9 ofert, jedna została wykluczona, ze względu na nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Odbudowa drogi powiatowej na długości 651 m realizowana była w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Łączny koszt inwestycji stanowił ponad 230 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły ze wspomnianej dotacji celowej budżetu państwa, budżetu powiatu oraz gminy Iłów.

Wcześniej, na całej długości była tu gruntówka, ciężko przejezdna. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z nowej, odbudowanej drogi, bardzo dobrej jakości. Została wyłożona nawierzchnia asfaltowa na całej długości aż do granic z powiatem łowickim, z gminą Kiernozia. Droga ma szerokość 4 metry. Wykonano przepust drogowy, odmulono, pogłębiono oraz oczyszczono rowy. Uzupełniono też po obu stronach pobocza, które mają szerokości ponad 1 metr każdy – kruszywem łamanym. Uzupełniono też nawierzchnię na zjazdach kruszywem łamanym grubości 10 cm, i wymieniono przepusty pod 16 zjazdami.

W odbiorze drogi uczestniczyli pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg z dyrektor Małgorzatą Dębowską, inspektor nadzoru, wykonawca oraz z ramienia Starostwa Powiatowego członek Zarządu Powiatu Szymon Ziółkowski i sekretarz gminy Iłów Przemysław Nowacki.

Ta sama firma, tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych, wygrała też postępowanie przetargowe na odbudowę innej drogi powiatowej, również w gminie Iłów – w miejscowości Jamno. Wpłynęło 10 ofert, dwie zostały wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza opiewała na kwotę 1 393 474,70 zł. Firma rozpoczęła już roboty. Tu, z kolei nastąpi odbudowa drogi na odcinku 2,622 m. Termin zakończenia tej inwestycji przewidziany jest do 15 września.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie