Droga powiatowa Wężyki – Antosin oddana do eksploatacji

0
27

Zakończyły się prace związane z remontem drogi powiatowej nr 3818W Wężyki – Antosin. W ramach realizacji zadania na odcinku o długości 1,83 km została wykonana warstwa asfaltowa ścieralna wraz z warstwą wyrównawczą oraz ścinka i uzupełnienie poboczy kruszywem. Powiat Sochaczewski na remont drogi pozyskał środki z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. W pozostałych kosztach realizacji zadania partycypował Powiat Sochaczewski i Gmina Rybno.

.