Droga w Białocinie uroczyście oddana do użytku

0
114

Biaâ--ocin2

23 października odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi i oddania do użytku nowo przebudowanej drogi w miejscowości Białocin. W uroczystości uczestniczyli wójt gminy, radni, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni min. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. Przed przecięciem wstęgi uczestnicy uroczystości wysłuchali kilku krótkich przemówień okolicznościowych. Goście podkreślali potrzebę budowania dróg w małych miejscowościach. Są one niezbędne mieszkańcom w prowadzeniu działalności rolniczej. Nie mniejsze znaczenie dla nich ma też sprawny i bezpieczny transport dzieci do szkoły.

Z oddania do użytku inwestycji nie krył zadowolenia Marian Dębski sołtys wsi Białocin, który podziękował władzom gminy za przebudowę drogi, wymieniając jednocześnie korzyści z niej płynące. Inwestycję w Białocinie zrealizowano w okresie wakacji, w czasie których prowadzono roboty drogowe na terenie 2 dróg gminnych. W ich efekcie na początku sierpnia ukończono dwie inwestycje drogowe pod jedną nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: nr 380248W w miejscowości Białocin o dł. 1620 m oraz nr 380208W w miejscowości Iłów-Narty o dł. 600 m”. W zakres prac wchodziły m.in.: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni oraz oznakowanie i pobocza. Inwestycję, po przeprowadzeniu przetargu na zamówienie gminy, wykonała firma P.H.U. PRIMA Prace drogowo-utrzymaniowe z Karwowa k. Sochaczewa. Koszty obu inwestycji wyniosły niespełna 560 tys. zł, w tym droga w Białocinie ok. 480 tys. zł. Źródłem ich finansowania były środki własne gminy (ok. 20%) oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (ok. 80%).

Gmina Iłów