Drogi przeszły głosami radnych PiS i Forum

0
40

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami miasto dołoży się w przyszłym roku do dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Chodzi o dokończenie prac na ulicy Trojanowskiej, czyli trzeci i ostatni etap modernizacji tej drogi, a także remont ulicy Głowackiego. Decyzja w tej sprawie – głosami radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego – zapadła na sesji 14 listopada.

Do Trojanowskiej samorząd miasta dołoży 577,5 tys. zł., a do Głowackiego 265,6 tys. zł. Obydwie inwestycje zostaną sfinansowane z dotacji rządowej (Fundusz Dróg Samorządowych), w części przez zarządcę drogi, czyli powiat oraz miasto, na którego terenie leżą te ulice. Rada podjęła w tej sprawie dwie uchwały deklarując, że wspomniane kwoty zostaną przekazane starostwu w 2020 roku.

 

Wstrzymamy się od głosu

Zanim doszło do głosowania, reprezentanci klubów Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców zapowiedzieli, że nie poprą tych propozycji, gdyż starostwo spłaca mniej kredytów niż miasto, ratusz powinien szukać oszczędności i myśleć o zwiększaniu dochodów, a powiat równo traktować partnerów tzn. pomagać miastu w remontach jego ulic.

 

Dobry interes

Obecna na sesji starosta Jolanta Gonta, po wysłuchaniu tych opinii przypomniała, że PZD opiekuje się 270 km dróg na terenie miasta i siedmiu gmin, a to oznacza, że chętnych do prowadzenia wspólnych projektów mu nie brakuje. W radzie powiatu większość stanowią reprezentanci gmin i nie raz trzeba było ich przekonywać do modernizacji powiatowych dróg leżących w granicach Sochaczewa. Zapewniała, że wspólnie można remontować szybciej oraz w lepszym standardzie, ale oczywiście radni samodzielnie podejmą decyzję, czy chcą tej współpracy, czy nie.

– Ten system się sprawdza, choć nie wszystkim się podoba, że wykładamy miejskie pieniądze na drogi powiatowe. Ale ja od lat powtarzam, że ulicą Staszica, Trojanowską, księcia Janusza czy Towarową częściej jeżdżą mieszkańcy Sochaczewa niż przeciętny mieszkaniec powiatu, zatem jeśli starostwo chce inwestować w swoje ulice leżące w granicach miasta, trzeba je wesprzeć. Pamiętajmy, że wykładając w przyszłym roku 840 tysięcy zyskamy infrastrukturę wartą łącznie 4,9 mln złotych. Czy to zły interes? – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

 

40 mln przy wkładzie 4 mln

Głos w tej sprawie zabrał radny Edward Stasiak przypominając, że w latach 2016-2018 w ramach drogowej współpracy miasto przekazało powiatowi i MZDW kwotę 3,9 mln.

Za te pieniądze wykonano I i II etap remontu Trojanowskiej, I etap ulicy 15 Sierpnia, przebudowano Chodakowską, Chopina, Licealną, Towarową, księcia Janusza, Sienkiewicza, chodnik w Wyszogrodzkiej,  wykonano dwie dokumentacje przebudowy mostu w śladzie ul. Mostowej i ulicy Głowackiego. Te inwestycje służą naszym mieszkańcom, a ich wartość to w przybliżeniu 40 mln złotych – wyliczał.

 

Radni PiS i Forum na „tak”

W obydwu głosowaniach „za” wspólnym finansowaniem Trojanowskiej i Głowackiego opowiedziało się 11 radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska i Sylwester Zdzieszyński. Burmistrz Osiecki dwukrotnie dziękował im za podjęcie decyzji, dzięki którym w 2020 roku na terenie miasta przeprowadzone zostaną inwestycje o wartości 37 mln zł (32 mln z za pieniądze z budżetu miasta i 5 mln na drogi powiatu w granicach Sochaczewa).

Zgodnie z zapowiedzią od głosowania wstrzymało się 8 radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy: Janusz Bąbała, Jacek Krzemiński, Robert Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Zofia Denisiewicz, Teresa Lutyńska, Adam Kloch i Alicja Korkosz.

 

Zakres prac

Przypomnijmy, że ulica Trojanowska ma zostać gruntownie przebudowana na odcinku blisko 700 m tj. od ul. Przylasek do granic miasta, z kolei Głowackiego na długości 645 metrów między Piłsudskiego a obwodnicą. Jezdnia drogi biegnącej przy szkole muzycznej ma mieć 6 metrów szerokości, obok powstanie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy sięgający aż do wiaduktu obwodnicy oraz nowy chodnik po stronie ZSCKP – między ulicą Piłsudskiego a wjazdem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W tym rejonie zaprojektowano osiemnaście miejsc postojowych.

 

III etap remontu ulicy Trojanowskiej

wartość zadania: 2.274.172 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 1.696.629 zł

wkład miasta: 577.543 zł

 

Remont ulicy Głowackiego

wartość zadania: 2.619.916 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 2.354.324 zł

wkład miasta: 265.592 zł