Dziadkowie są od kochania

0
104

Ludowy występ „Jeżyków” z Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. św. Aniołów Stróżów ubarwił obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Na sali tradycyjnie zasiedli pensjonariusze, samorządowcy i przyjaciele placówki. Wśród nich znaleźli się zaś dziadkowie, pradziadkowie, a nawet prapradziadkowie.

DDPS odwiedzili tego dnia między innymi zastępca burmistrza Marek Fergiński, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Joanna Kamińska, radni miejscy – Halina Kuzińska oraz Edward Stasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Berent, dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego Ewa Lembke. Gości powitała dyrektor domu Teresa Michałowska.

Składając bohaterom tego dnia życzenia, zastępca burmistrza Marek Fergiński nawiązał do roli, jaką pełnią w rodzinach seniorzy, tego jak wielki wpływ mają oni  na wychowanie wnucząt, ale też do tego jak rola babci i dziadka jest odmienna od tej, która była powszechna jeszcze pół wieku temu. Dziadkowie są najczęściej jeszcze aktywni zawodowo, ich tempo życia nie odstaje od tego w którym żyją młodsi członkowie ich rodzin. Są jednak bardziej doświadczeni, wyrozumiali oraz cierpliwi i między innymi te cechy sprawiają, że ich relacje z wnuczętami odzwierciedla znane powiedzenie „rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od kochania”.

Następnie dla zebranych wystąpiły przedszkolaki, które zaprezentowały barwny repertuar ludowy złożony ze znanych piosenek i przyśpiewek. Dzieciom zrewanżowali się pensjonariusze DDPS, którzy przygotowali na tę okazję program artystyczny pełen zabawnych zagadek.

.