Co działo się w lutym w szkole?

0
40

Mając na uwadze dobro, a zwłaszcza bezpieczeństwo dzieci przynajmniej raz w półroczu organizowane są w naszej szkole przedstawienia o tematyce profilaktycznej. W tym miesiącu dzieci z klas I-III obejrzały spektakl pt. „Świat według Reksia”, z klas IV – VI „Twoje nowe jutro” a młodzież gimnazjalna przedstawienie pt. „Zamknięty rozdział”. Aby dzieciom przybliżyć świat baśni i zachęcić je do czytania, co dwa miesiące odbywają się na sali gimnastycznej przedstawienia teatralne. W tym miesiącu uczniowie podziwiali występy aktorów w najsłynniejszej baśni CH. H. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Taki bezpośredni kontakt z aktorami pobudza wyobraźnię i motywuje młodego czytelnika do przeczytania zaprezentowanej baśni czy bajki. Wszystkie te działania mają na celu zachęcenie dzieci i ich rodziców  do czytania. W ostatnim dniu nauki, przed feriami zimowymi uczniowie klasy III A zaprezentowali najciekawsze sentencje i wiersze  na temat miłości oraz została rozdana poczta walentynkowa wśród dzieci.

Hanna Fortuna

.