Dziękuję za piękne obchody

0
31

Za nami kulminacja obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi sochaczewskiej. Nasze miasto godnie uczciło stulecie wolności, przypomniało bohaterów tamtych czasów, a wydarzenia, których byliśmy świadkami, poruszyły niejedno serce, zachęciły do bliższego poznania takich postaci jak Włodzimierz Garbolewski, czy Wacław Przedpełski, czyli ikon sochaczewskiej niepodległości.

Po trwających rok obchodach zostawiamy potomnym cenny materialny ślad, w tym tablicę przywołującą pamięć o naszych wielkich poprzednikach, sochaczewskich bohaterach z okresu II RP oraz dzieło szczególnej wartości – popiersie marszałka Piłsudskiego, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta, ustawione przed komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Zostawimy też równie cenny ślad w kulturze. Do historii przejdą wyjątkowe projekty artystyczne – musical „I Iskra tylko” wystawiony przez SCK i grupę zaprzyjaźnionych twórców, koncerty sześciu połączonych sochaczewskich chórów występujących w czasie Święta Mieszkańców i 11 listopada jako jeden Chór Niepodległa, premiera opery „Krakowiacy i Górale” przygotowanej przez społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej. Potomnym zostawiamy hejnał miasta, po raz pierwszy zaprezentowany w czasie czerwcowych Dni Sochaczewa, kilka okolicznościowych książek i albumów opisujących nie tylko wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, ale też pierwsze, trudne lata naszej wolności. 
Choć to nie koniec świętowania, a przed nami jeszcze wiele wydarzeń związanych ze stuleciem państwowości, już dziś pragnę za trwające rok obchody podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji i przeprowadzenia. Czynię to z pełną świadomością, że nie uda się wskazać wszystkich, gdyż liczba i skala wydarzeń była ogromna. 
Pragnę serdecznie podziękować Komitetowi Honorowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu za rok pracy, cenne uwagi, pomysły, życzliwość i wsparcie na każdym etapie obchodów. Dziękuję posłowi Maciejowi Małeckiemu, 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej stacjonującej w Bielicach, radzie miasta VII kadencji, władzom samorządowym powiatu sochaczewskiego, proboszczowi parafii św. Wawrzyńca ks. Piotrowi Żądło, hufcowi ZHP z komendantem Krzysztofem Wasilewskim na czele, komendom Powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

Za pełne zaangażowanie w jubileuszowe obchody pragnę też podziękować Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Sochaczewskiemu Centrum Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, dyrektorom miejskich szkół, przedszkoli i jednostek pomocy społecznej, Państwowej Szkole Muzycznej, wszystkim członkom Chóru Niepodległa oraz jego dyrygentce Iwonie Niemyjskiej, Muzeum Kolei Wąskotorowej, licznym organizacjom pozarządowym, które przygotowywały z okazji stulecia wystawy, prelekcje, imprezy sportowe, kulturalne, patriotyczne. 

Obchody nie miałyby tak szczególnego wymiaru, gdyby nie wsparcie Muzealnej Grupy Historycznej im II/18 pp, żołnierzy z 37. dywizjonu rakietowego obrony powietrznej, 38. dywizjonu zabezpieczenia obrony powietrznej, zuchów i harcerzy oraz mediów na bieżąco relacjonujących wydarzenia związane z sochaczewskimi obchodami stu lat państwowości. 
Szczególne podziękowania kieruję do Joanny Niewiadomskiej-Kocik, naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, za koordynowanie wszystkich działań. 
Dzięki zaangażowaniu tak wielu ludzi, instytucji i stowarzyszeń, przez rok słowo „Niepodległa” nie schodziło z naszych ust.

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki