Edukacja regionalna w Muzeum Kolei Wąskotorowej

0
15

24 lutego w Centrum Edukacyjno-Turystycznym przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie odbyło się spotkanie z dyrektorami, wicedyrektorami i nauczycielami szkół powiatu sochaczewskiego. Celem spotkania było omówienie roli i znaczenia edukacji regionalnej w podstawie programowej, programach nauczania i praktyce szkolnej oraz prezentacja oferty edukacyjnej Centrum Edukacyjno-Turystycznego.

Na początek, zaproszonych gości przywitał dyrektor Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Radosław Konieczny. Następnie, z prezentacją Edukacja regionalna w podstawie programowej, programach nauczania i praktyce szkolnej wystąpiła Mirosława Rogala, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie wykładu zebrani zapoznali się z różnymi koncepcjami definicji edukacji regionalnej, regionu, czy małej ojczyzny. Ponadto, zaprezentowano sposób podejścia i rozumienia własnego regionu przez uczniów. Na koniec, przedstawiono koncepcję rozwoju edukacji regionalnej i pomysły na jej praktyczne zastosowanie w szkołach powiatu sochaczewskiego.

Kolejnym punktem programu była prezentacja i promocja nowych lekcji muzealnych dla dzieci oraz młodzieży, wykonana przez pracowników placówki: Łukasza Popowskiego i dr Martę Przygodę-Stelmach (Oferta edukacyjna Muzeum na 2016 r. w załączniku pod tekstem). Poprzez realizację zajęć pod hasłem Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej Muzeum zamierza propagować ideę edukacji regionalnej w praktyce oraz przybliżać dzieciom i młodzieży wiedzę o ich własnym regionie. Spotkanie zakończyło się dyskusją i zwiedzaniem wystaw w Centrum Edukacyjno-Turystycznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym i liczymy na owocną współpracę w zakresie rozwijania i popularyzowania edukacji regionalnej o ziemi sochaczewskiej.

 

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie