Eliminacje Powiatowe OTWP 2019

14 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

W konkursie udział wzięli uczniowie wyłonieni podczas eliminacji niższego szczebla w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą rozwiązując test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Należało wykazać się znajomością m.in. przepisów przeciwpożarowych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jak również historii i tradycji pożarniczej.

W eliminacjach wzięło udział łącznie 18 uczestników. Najlepsze wyniki w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa:
1. miejsce: Hubert Woźniak
2. miejsce: Karol Krzemiński
3. miejsce: Jan Różycki

II grupa wiekowa:
1. miejsce: Oliwier Dutkiewicz
2. miejsce: Mateusz Witkowski
3. miejsce: Hubert Krakowiak

III grupa wiekowa:
1. miejsce: Andrzej Stępień
2. miejsce: Jakub Boczkowski
3. miejsce Dawid Olkowicz

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród są:
– Starosta Sochaczewski – Jolanta Gonta,
– Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki,
– Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSR RP,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Zwycięzcy będą reprezentować powiat sochaczewski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu 2019 roku. Życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: kpt. R. Krupa

.

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe OTWP 2019

Już po raz 42 w czwartek, 14 marca odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie powiatowe zmagania dzieci i młodzieży w XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnicy startowali w 3 grupach wiekowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii: Hubert Woźniak, Oliwier Dutkiewicz i Andrzej Stępień będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu br.

Od lat konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest promocja wiedzy z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. W tegorocznej edycji uczestnicy rywalizowali ze sobą rozwiązując test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Konieczna była wiedza z historii pożarnictwa, tradycji, struktur PSP i OSP, zasad przeciwpożarowych po przepisy budowlane czy znajomość sprzętu straży pożarnej. Zdecydowana większość uczestników w przyszłości wiąże swoje plany z pracą strażaka, zarówno PSP, jak i OSP. Do tegorocznego konkursu szczebla powiatowego przystąpiło 18 uczestników, zwycięzców eliminacji środowiskowych i gminnych. Rywalizowali w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów, uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Podczas powiatowych zmagań wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczali m.in. st. bryg. Piotr Piątkowski Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie i reprezentujący samorząd powiatowy Lesław Siergiej, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

To ważne edukacyjne przedsięwzięcie, popularyzujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowe, ratownictwa i ekologii organizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, we współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zakup nagród współfinansowany był m.in. przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, które od lat wspiera tę strażacką inicjatywę.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.