FDS dołoży miastu do dróg

0
22

3 mln na pierwszy etap

W ramach nowego, utworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych, burmistrz chce kompleksowo przebudować ulicę 15 Sierpnia – wymienić nawierzchnię, chodniki, dobudować deszczówkę, do dyspozycji rowerzystów oddać ścieżki. Miasto liczy, że prace przeprowadzi w dwóch etapach. Już wiadomo, że na pierwszy udało się pozyskać prawie trzymilionową dotację.

Ulica 15 Sierpnia ma w Sochaczewie dwóch zarządców. Remontowanym właśnie odcinkiem – od Kozłowa do obwodnicy – opiekuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z kolei fragmentem od obwodnicy do LO Chopina, urząd miasta.

 

Jest podpis premiera

W połowie lipca wojewoda mazowiecki przesłał do ratusza pismo z informacją, że złożony przez burmistrza w marcu br. wniosek o dotację na pierwszy etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia (od liceum do ulicy Broniewskiego) został zarekomendowany do dofinansowania. Zastrzegł jednak, że ostateczną listę musi zatwierdzić premier. Stało się to 30 sierpnia.

To bardzo dobra wiadomość, bo jesteśmy o krok do przodu w staraniach o gruntowny remont tej drogi. Cieszy przede wszystkim wysokość przypisanej nam dotacji, która ma pokryć aż 70 procent kosztów kwalifikowanych – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

 

Od liceum do Broniewskiego

W pierwszym etapie remontowany będzie odcinek 593 metrów między Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina a ulicą Broniewskiego. Plan zakłada przebudowę drogi, ułożenie chodników o łącznej długości ponad 750 m (158 m po lewej i 593 m po prawej stronie), wydzielenie dwustronnej ścieżki rowerowej o długości prawie 1200 m (1,5-metrowe pasy dla rowerów po obydwu stronach jezdni), przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości oraz czterech skrzyżowań. Wartość robót oszacowano na prawie 3,9 mln zł. Rząd wyłoży 2,7 mln, a wkład własny miasta wyniesie prawie 1,2 mln.

 

Od Broniewskiego do obwodnicy

Pod koniec sierpnia miasto złożyło wniosek o dotację również na drugi etap – od ulicy Broniewskiego do obwodnicy. To aż 935 metrów drogi. Burmistrz planuje tam budowę szerokiego na 2-2,5 metra chodnika dla pieszych, półtorametrowego pasa rowerowego po obydwu stronach jezdni, przebudowę prawie 350 metrów kanalizacji deszczowej, wykonanie zatok dla autobusów oraz miejsc postojowych. Te ostatnie zaprojektowano przed sklepami w rejonie ulicy Łuszczewskich. Miejsc ma być trzynaście, w tym jedno dla kierowców niepełnosprawnych.

Chcemy przebudować też skrzyżowania 15 Sierpnia z Okrzei oraz z ulicą Łuszczewskich. W Łuszczewskich prace będą miały szerszy zakres, gdyż tam w połowie pasów zaprojektowano poprawiającą bezpieczeństwo wysepkę dla pieszych – informuje Piotr Osiecki.

 

Całość w trzy lata?

Jeśli drugi wniosek także zyska uznanie komisji, trafi na listę projektów do dofinansowania, cała ulica 15 Sierpnia zostanie przebudowana w trzy lata. A mówimy o dwóch miejskich odcinkach mających łącznie 1,5 kilometra oraz jednym wojewódzkim, który w tej chwili, kosztem prawie 3,8 mln, remontuje firma Prima. Prace przy 900 metrach tej ulicy, zlecone przez MZDW, mają się zakończyć jesienią tego roku – przypomina burmistrz.

Warto też dodać, że w ramach FDS remontowana będzie też ulica Głowackiego, biegnąca przy parku Garbolewskiego, jej prawie 650-metrowy odcinek. Powiat otrzymał na ten cel 2,22 mln dofinansowania, a środki rządowe pokryją aż 80 procent kosztów (wkład własny powiatu to 556 tys.).

 

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zastąpił „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach tej edycji FDS pomiędzy mazowieckie gminy, miasta i powiaty rozdzielono ponad 538 mln zł. Program zakłada, że w ramach jednego naboru miasta i gminy mogą złożyć po dwa wnioski, a powiaty trzy. Minimalna kwota rządowego dofinansowania wybranych do realizacji projektów to 50 procent, a maksymalna aż 80 proc.