Finał II edycji Konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”

0
55

W środę 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie odbył się finał II edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Nadano mu formę gali z uroczystym ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem laureatom nagród. Przypomnijmy, że oprócz Zespołu Szkół konkurs ponownie współorganizowało Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Patronat objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego, a partnerem zostało Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

Główny sponsor  nagród Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew, reprezentowany był na gali przez prezesa Zarządu Zbigniewa Dymarkowskiego. Nagrody ufundowało również Starostwo Powiatowe w Sochaczewie (Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie). Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz gmin sąsiadujących z naszym powiatem. Głównym jego celem było zainteresowanie uczniów walkami w kampanii wrześniowej 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą, która toczyła się m.in. na terenie ziemi sochaczewskiej.

Test konkursowy przeprowadzony został 23 marca 2018 r. w szkołach macierzystych uczestników. Oceny testów dokonała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów. Podczas gali finałowej uczennica klasy II a z „Ogrodnika” Eliza Olejniczak wyrecytowała, przy akompaniamencie Radosława Bednarskiego, wiersz „Pieśń o Stefanie Starzyńskim” Jana Lechonia. Po rozdaniu nagród uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Do konkursu przystąpiło 95 uczniów z 13 zgłoszonych szkół. Komisja Konkursowa na podstawie sprawdzonych prac przyznała następujące miejsca, za które zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe:

I miejsce: Aleksandra Dadun – Szkoła Podstawowa w Lasocinie
II miejsce: Klaudia Janicka – Szkoła Podstawowa w Lasocinie
III miejsce: Oliwia Flakowska – Szkoła Podstawowa w Brochowie
IV miejsce ex aequo:
Zuzanna Kosieradzka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie
Hubert Maciejewski – Gimnazjum Powiatowe w Sochaczewie
Aleksandra Szerszeń – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
V miejsce: nie przyznano
VI miejsce: nie przyznano
VII miejsce: Oliwia Pąk – Szkoła Podstawowa w Brochowie
VIII miejsce: Mariusz Machciński – Szkoła Podstawowa w Lasocinie
IX miejsce: Patryk Woliński – Szkoła Podstawowa w Brochowie
X miejsce: Klaudia Wosińska – Szkoła Podstawowa w Brochowie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom, zaś nauczycielom – opiekunom pragniemy podziękować za opiekę merytoryczną i organizację etapu szkolnego w placówkach macierzystych uczestników.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Zdzisława Chlebowskiego (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie),
Małgorzaty Ciężarek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie),
Haliny Dębowskiej (Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim),
Piotra Figuta (Szkoła Podstawowa w Żukowie),
Urszuli Gawłowskiej (Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej),
Bożenie Gzik (Szkoła Podstawowa w Lasocinie),
Pawłowi Gozdowskiemu (Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim),
Katarzynie Kapałce-Fergin (Szkoła Podstawowa w Brochowie),
Beacie Krupiniewicz (Szkoła Podstawowa w Śladowie),
Agnieszce Kąckiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie),
Wiolettcie Przepiórkowskiej (Szkoła Podstawowa w Kątach),
Agnieszce Sławińskiej (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie),
Jolancie Wojciechowskiej (Gimnazjum Powiatowe w Sochaczewie),
Marzenie Zielińskiej (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie).

Łukasz Popowski
Justyna Stępińska

 

Sponsorzy

 

 

 

Fot. Marta Przygoda-Stelmach
 

Patronat medialny: portale e-Sochaczew.pl i Bohaterowie1939.pl, tygodnik „Echo Powiatu” oraz Radio Sochaczew.