Fundusz wznowi przyjmowanie wniosków

0
96

Na początku stycznia kraj obiegła wiadomość, że fundusze wstrzymały przyjmowanie wniosków w ramach „Czystego Powietrza”, dlatego NFOŚiGW napisał w specjalnym oświadczeniu, że program zachowuje swoje dotychczasowe założenia i główne cele a „wstrzymanie naboru ma jedynie charakter przejściowy”. Wynika z konieczności dostosowania formularzy wniosków z „Czystego Powietrza” do nowych przepisów o uldze termomodernizacyjnej oraz koniecznych do wykonania modyfikacji w systemach informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. „Pragniemy stanowczo podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie programu nie są zagrożone. Nadal będzie można skorzystać z dotacji i/lub pożyczki a wszyscy, którzy planowali wymianę starych kotłów, jak i termomodernizację domów, po wznowieniu naboru wniosków nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe” – zapewnia NFOŚiGW.

Do końca grudnia 2018 r. wojewódzkie fundusze przyjęły w całym kraju ponad 22 tysiące wniosków. Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku, gdzie złożono ponad 3,5 tys. wniosków oraz na Mazowszu – ponad 2,3 tys.