Garbolewski potrójnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie

0
27

Z inicjatywy dyrektor Julii Jakubowskiej ZS CKP wziął udział w Konkursie #OSEWyzwanie, którego organizatorem była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego.  Konkurs skierowany był do szkół z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Żeby w nim uczestniczyć należało spełnić kilka warunków: zgłosić szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero.

ZS CKP, dzięki zaangażowaniu dyrektor Julii Jakubowskiej i wicedyrektor Anny Majcher oraz M. Grabarek i P. Lutyńskiego, spełnił wszystkie CodeWeek warunki konkursowe. Małgorzata Grabarek była odpowiedzialna za wykonanie przez uczniów prac plastycznych na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny Internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką. Przemysław Lutyński zgłosił swój akces do programu OSE Hero – projektu, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Dyrektor Julia Jakubowska i  wicedyrektor Anna Majcher perfekcyjnie przygotowały wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski. Przeprowadzone działania i włożona w nie praca przyniosły upragniony efekt – ZS CKP został jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie i otrzyma w roku szkolnym 2019/2020 jako nagrodę 3 pracownie mobilne (po jednej dla liceum, technikum i szkoły branżowej). Każda pracownia składa się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu dla szkół uprawnionych do udziału w konkursie.

26 września w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia potwierdzenia przyznania nagrody w konkursie, na której ZS CKP reprezentowała wicedyrektor Anna Majcher.

Nowe pracownie z pewnością przyczynią się do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, a także wspomogą proces kształcenia w szkole.

M. Sz.

.