GBP w Brochowie. Tydzień Bibliotek i inauguracja DKK