Gmina Rybno. Przebudowa drogi Złota – Dębsk

0
48

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3823W Złota-Dębsk. Zakres prac będzie obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki, odtworzenie rowów przydrożnych (odmulenie i oczyszczenie), ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Powiat Sochaczewski pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozostałe koszty realizacji zadania będą współfinansowane przez Powiat Sochaczewski i Gminę Rybno.

.