Gmina Rybno. Remont drogi powiatowej nr 3823W Złota-Dębsk ukończony

0
22

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3823W Złota-Dębsk. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki, odtworzenie rowów przydrożnych (odmulenie i oczyszczenie), ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem.

.