Gmina Rybno. Trwają prace związane z przygotowaniem mieszkania socjalnego

0
31

Trwają prace związane z przygotowaniem mieszkania socjalnego w budynku należącym do Gminy Rybno. Gmina realizuje prace zgodnie w wytycznymi rozporządzenia. Mieszkania socjalne to jedno z ważnych zadań, które skupiają się na realizacji potrzeb najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

Gmina Rybno prowadzi prace w budynku należącym do jej zasobów. W jego części zostało wydzielone pomieszczenie, które stanie się lokalem socjalnym.

Jak mówi wójt gminy Damian Jaworski: – Rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem kolejnego lokalu socjalnego na terenie gminy Rybno. Obecnie w jednym z należących do gminy budynków trwają prace remontowe takie jak malowanie czy gipsowanie. Wykonamy prace elektryczne, sanitarne oraz instalację CO. Nieodpłatnie udało nam się pozyskać meble. Budynek w którym wykonujemy prace nigdy nie był remontowany. Teraz zostanie dostosowany do potrzeb ew. mieszkańców. Budynek spełnia wszelkie wymogi dla lokalu socjalnego i niebawem po wykonaniu prac będzie przeznaczony do zamieszkania.         Chcę podziękować pracownikom zaangażowanym w stworzenie tego miejsca, urzędnikom za nadzorowanie dokumentacji, pracownikom działu gospodarczego za prace remontowe oraz oczywiście darczyńcom, którzy przekazali nieodpłatnie meble. Gmina Rybno dysponuje innymi lokalami zarówno komunalnymi, jak i socjalnymi. Nadzorujemy stan tych nieruchomości, prowadzimy drobne prace remontowe w ramach najpilniejszych potrzeb. Działamy również w wyznaczonych przez prawo ramach. Gmina jako właściciel zgodnie z prawem musi utrzymywać budynki należące do jej zasobów w należytym stanie. Gmina dysponuje zarówno lokalami własnymi jak i w ramach potrzeb podnajmujemy je dla potrzebujących mieszkańców.                                                                                           W przyszłości będziemy starać się powiększać nasze zasoby, tak, żeby nikt nie został bez pomocy w razie potrzeby.-