Gmina Sochaczew. Informacje o dofinansowaniu

0
58

Informacja o dofinansowaniu przebudowy drogi gminnej Janówek Dur., Andrzejów Dur., Duranów i Sielice „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – ETAP III” mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Informujemy, że projekt wymiany urządzeń grzewczych gminy Sochaczew nie otrzymał dofinansowania

Informujemy, że projekt wymiany urządzeń grzewczych gminy Sochaczew w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 z Działania Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nie otrzymał dofinansowania.

Wszystkie osoby które zakwalifikowały się z kompletem dokumentów do projektu zostaną zgłoszone do ogłoszonego nowego konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.