Gmina Sochaczew. Kompostowanie bioodpadów – stawki i deklaracje

0
32

Szanowni Mieszkańcy gminy Sochaczew
W związku ze zmianą wykonawcy od 1.07.2020 r. oraz biorąc pod uwagę zapisy ustawowe od 1.10.2020 roku, wzorem innych gmin, wprowadzone zostanie zróżnicowanie stawki opłaty za śmieci dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku oraz tych, które zdecydują się na oddawanie tej frakcji firmie Partner, podczas cyklicznych odbiorów.

Zatem, aby spełnić wymogi formalne, na przełomie sierpnia i września wszyscy nasi mieszkańcy otrzymają zawiadomienia z informacją, że będą płacić za śmieci więcej, to jest: 34,00 zł od osoby miesięcznie (jest to stawka dla osób, które nie będą miały własnego kompostownika). Aby wrócić do opłaty w wysokości 28,00 zł od osoby miesięcznie należy przesłaną do Państwa deklarację wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sochaczew. W deklaracji tej zobowiążecie się Państwo do kompostowania bioodpadów we własnych kompostownikach.

Od 1.10.2020 roku możliwe będzie również elektroniczne wypełnienie  i przesłanie deklaracji za pomocą platformy ePUAP. Deklaracja znajdzie się w sekcji „Ochrona Środowiska”

Po otrzymaniu korespondencji w tej sprawie z Urzędu Gminy należy zastosować się do poniższych wskazówek.

Informacja w wersji PDF razem z instrukcją wypełnienia przyszłej deklaracji.