Gmina Teresin – rodzice mówią NIE posyłaniu dzieci do przedszkola

0
82

W związku ze zmianami do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 6 maja 2020 r. wystąpiła możliwość uruchomienia również w naszych gminnych szkołach klas przedszkolnych. 

Oczywiście warunkiem przyjęcia dzieci w szkołach było spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Niektóre z tych zaleceń do spełnienia są bardzo trudne, a nawet wręcz niemożliwe. Choćby ograniczenie możliwości kontaktowania między dziećmi. Mając w tej mierze wątpliwości postanowiliśmy przeprowadzić konsultacje z Rodzicami dzieci w klasach przedszkolnych w każdej ze szkół w naszej gminie. Okazuje się, że Rodzice również podzielają moje wątpliwości i w 99% nie decydują się na wysłanie do szkoły swych pociech w terminie 6.05.2020. Większość Rodziców chce poczekać do zniesienia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Z uwagi na powyższe podjąłem decyzję o nieuruchamianiu oddziałów przedszkolnych w terminie 06.05.2020. O rozwiązaniach w przyszłości będę informował Państwa na bieżąco.

 

wójt gminy Teresin

Marek Olechowski