GOPS Młodzieszyn. Wydali ponad 22 tony żywności dla potrzebujących

0
26

2 października 2020 r. w budynku OSP Budy Stare Mieszkańcy gminy Młodzieszyn po raz kolejny otrzymali pomoc żywnościową. Była to dodatkowa, ponadprogramowa żywność zakupiona i przekazana przez Bank Żywności w ramach realizacji projektu „Żywność dla potrzebujących”, której sponsorem jest firma Goldman Sachs. Firma wsparła Bank Żywności darowizną dzięki której zostały zakupione produkty żywnościowe.

Pomoc otrzymały osoby, które dostały skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019. Żywność została wydana przez druhny z OSP w Budach Starych i pracowników GOPS. Transport żywności został zapewniony dzięki pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Paczki żywnościowe wydano rodzinom, które spełniły kryteria i uzyskały skierowania do otrzymania pomocy.

W czasie epidemii COVID-19 paczki żywnościowe zostały wydane po raz czwarty. Od marca do września 2020 r. GOPS w Młodzieszynie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym rozdysponowała ponad 22 tony żywności dla 368 osób z 146 rodzin.

„Dziękujemy wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc, w szczególności druhnom z OSP Budy Stare i pracownikom GOPS w Młodzieszynie za pomoc w przygotowaniu i rozdysponowaniu żywności oraz druhom z OSP Kamion za transport żywności”-podkreśla wójt Monika Pietrzyk.

.