Granty dla aktywnych

0
66

dl-12345

Zostało jeszcze kilkanaście dni na zgłoszenia w konkursie Działaj Lokalnie na dofinansowanie pomysłów wspierających aktywność i współpracę mieszkańców, szczególnie z małych miejscowości. Po raz pierwszy na terenie powiatu sochaczewskiego konkurs ogłosiła organizacja pozarządowa, a mianowicie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS).

Konkurs jest wyjątkowy również dlatego, że o dotację mogą ubiegać się nie tylko stowarzyszenia czy fundacje ale przede wszystkim grupy nieformalne. Oznacza to, że kilka osób z jednej wsi, które mają pomysł na zorganizowanie wspólnego czasu albo chciałyby w inny sposób zintegrować mieszkańców może się starać o wsparcie finansowe. Jest to przełom, ponieważ w konkursach miejskich czy gminnych nie ma takiej możliwości. Do przykładowych działań, które mogą starać się o środki finansowe należą pomysły, których celem jest integracja i budowanie tożsamości wsi, propagowanie zdrowego stylu życia, wspólny wypoczynek czy zabawa, działania sportowe czy projekty wokół biblioteki albo ośrodka kultury. Oczywiście to tylko inspiracje, które mogą pomóc w przygotowaniu oferty. Bardzo ważne aby miały charakter cykliczny tzn. odbywały się przez okres od dwóch do czterech miesięcy.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 tysiące złotych, a pula dostępnych środków to 7 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje, tj. regulamin, numery kontaktowe, przykładowe wnioski czy elektroniczny generator wniosków, dostępne są na stronie www.popps.org.pl. Wnioski można składać do 15 lipca.

Co ważne środki finansowe na konkurs pochodzą od lokalnych przedsiębiorców, którzy postanowili wesprzeć tę oddolną inicjatywę i sam POPPS. Wyboru najlepszych ofert dokona niezależna komisja, której członkowie mają doświadczenie w ocenianiu pomysłów.

Konkurs został ogłoszony w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, które patronują programowi Działaj Lokalnie. A sam POPPS jest jedynym lokalnym ośrodkiem programu na powiat sochaczewski.

POPPS działa w powiecie sochaczewskim od 2013 roku. Inicjatywa ma jednak historię sięgającą roku 2009, kiedy to fundacje i stowarzyszenia z terenu powiatu zaczęły wspólnie pracować po to, by łatwiej im było realizować swoje cele statutowe. Silniejszy głos we współpracy z samorządami, biznesem czy mediami ma organizacja, która łącznie zrzesza kilkuset aktywnych mieszkańców niż małe stowarzyszenie z jednej wsi. Ogłoszenie konkursu to kolejny cel, którzy udało się zrealizować Porozumieniu, które od początku swego działania konsekwentnie buduje wśród mieszkańców powiatu świadomość tego jak ważna jest współpraca i rozwój lokalny. Obecny konkurs jest elementem tych działań.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

 

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego