Handel przed świętami

0
36

Burmistrz informuje, że w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia wskazał dodatkowe miejsca do handlu. Sprzedaż choinek, stroików i akcesoriów świątecznych odbywać się może na czterech miejskich działkach:

  • niezabudowanym terenie przy ul. Rycerskiej, róg z Gawłowską;
  • na pasie zieleni przy ulicy Olimpijskiej (pola czerwonkowskie), na odcinku między ulicami Piłsudskiego a Kusocińskiego;
  • na chodniku przy ul. Senatorskiej biegnącym wzdłuż ogrodzenia targowiska miejskiego;
  • pasie zieleni przy Alei 600-lecia, terenie naprzeciw cmentarza parafialnego.

We wszystkich tych miejscach handlować można od 14 do 24 grudnia 2015 r.

Z wymienionych nieruchomości opłaty placowe i targowe pobierać będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. MOSiR zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na wskazanych terenach.

Urząd Miasta Sochaczew