Historyczny wspomnień czar z Garbolewskim

30 maja 2019 roku ZS CKP potocznie zwany Osiemdziesiątką, lub od nazwiska patrona szkoły, Garbolewskim we współpracy z Powiatowym Zespołem Edukacji w Sochaczewie i Starostwem Powiatowym, zorganizował Powiatowo – Miejską Grę Uliczną pod hasłem „Historyczny wspomnień czar”.

Do udziału w zabawie zostały zaproszone sochaczewskie instytucje, których przedstawiciele, zgodnie z zamysłem organizatorów, mieli w ten nietypowy sposób promować miasto i instytucje, które ich delegowały.  Celem gry było również upowszechnianie wiedzy z zakresu historii miasta Sochaczew, przybliżenie sylwetki Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego – patrona szkół w ZS CKP w Sochaczewie, kształtowanie postaw prospołecznych i aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego, a także integracja społeczności lokalnej. Spośród kilkunastu zaproszonych instytucji, na udział w grze zdecydowało się tylko 5 (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Starostwo Powiatowe, Związek Harcerstwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4) i organizator – ZS CKP, który był reprezentowany przez 2 drużyny – uczniów i pracowników.

Gra rozpoczęła się o godzinie 9.00 w budynku ZS CKP. Uczestników powitała dyrektor ZS CKP Julia Jakubowska oraz Urszula Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, reprezentująca Starostwo Powiatowe. Po części oficjalnej nadszedł moment oczekiwany przez uczestników. Justyna Bednarek i Anna Świnoga przedstawiły regulamin, przeprowadziły losowanie kolorów, służących oznakowaniu grup i rozdały pakiety startowe. Każdy z nich zawierał mapę Sochaczewa z zaznaczonymi lokalizacjami, do których zespoły musiały dotrzeć, wskazówki, według których odnajdywały agentów, rozdających zadania oraz instrukcję dla zawodników i kartę gry. Każda drużyna musiała dojść do 5 miejsc, wykonać 10 zadań i zmieścić się w określonym czasie 2 godzin. Punktowana była poprawność i czas wykonania zadań. A te były bardzo zróżnicowane, o co postarały się ich pomysłodawczynie – Justyna Bednarek i Anna Świnoga. W każdym punkcie trzeba było zmierzyć się z zadaniem teoretycznym, odnoszącym się do historii miasta ( min. puzzle, po ułożeniu których ukazywało się konkursowe pytanie, krzyżówka, rebus, rozpoznawanie obiektu po zdjęciu) oraz zadaniem praktycznym (gra w kapsle, robienie na drutach, szycie, rzut granatem do celu), które stanowiło nawiązanie do dawnych przedmiotów nauczania w klasie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, o profilu gospodarstwo domowe, która była prowadzona w ZS CKP przed wielu laty.

O godzinie 11.30, gdy dotarły już wszystkie drużyny i zostały podliczone punkty, wszyscy uczestnicy zebrali się w sali gimnastycznej, w której odbyło się ogłoszenie wyników i omówienie gry miejskiej. Triumfatorami została drużyna pracownicy ZS CKP, którą tworzyły Anna Bargieł, Alicja Bugaj, Katarzyna Durczak-Kuźmińska i Agnieszka Siepka. Drugie miejsce zajęła drużyna uczniowie ZS CKP, w składzie Iwona Stachlewska (opiekun z ramienia Samorządu Szkolnego), Karolina Kucharska, Karol Siejka i Paulina Szyprowska, a trzecie miejsce zdobyła drużyna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentowana przez Mirosławę Czerniachowską, Małgorzatę Muśko, Izabelę Nalej i Jadwigę Urbaniak. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe, które wręczyła dyrektor Julia Jakubowska. Na koniec uroczystości dyrektor podziękowała wicedyrektor Lucynie Sobieraj oraz Justynie Bednarek, Dorocie Golis, Grażynie Mroczkowskiej, Magdalenie Osińskiej, Iwonie Pakulskiej, Annie Świnodze i Magdalenie Szczepańskiej, które zainicjowały, zorganizowały i przeprowadziły Powiatowo–Miejską Grę Uliczną pod hasłem „Historyczny wspomnień czar”.

     Tekst – M. Sz.

     Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

.