I sesja Rady Gminy Brochów

0
70

Złożenie ślubowania przez wójta oraz radnych Gminy Brochów. Pierwsza sesja Rady Gminy Brochów w kadencji 2018-2023.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Płocku II Nr 431/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., odbyła się I sesja nowej Rady Gminy Brochów, podczas której wójt i nowa Rada Gminy złożyli ślubowanie. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczącym Rady został wybrany Jacek Karaś, natomiast wiceprzewodniczącym Marcin Nawrocki.