I woda, i zwierzęta domowe bezpieczne dla zdrowia

0
13

Gdy przez kilkanaście dni media mówią jedynie o koronawirusie, na podatny grunt trafiają plotki, półprawdy i zwykłe kłamstwa. W sieci zawrzało, gdy w świat poszła informacja, że woda dostarczana do polskich domów może nie być bezpieczna.

Ponieważ za dostarczanie wody i odbiór ścieków z terenu miasta odpowiada miejska spółka ZWiK, jej prezes Magdalena Kaczorowska zabrała głos w sprawie. Jak czytamy w komunikacie spółki, wszystkie urządzenia technologiczne tj. Stacje Uzdatniania Wody, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, sieci przesyłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymane są w pełnej sprawności i są regularnie sprawdzane. Trafiająca do kranów woda spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniach ministra zdrowia i dyrektywach unijnych.

Światowa Organizacja Zdrowia jest zdania, że systemy wodociągowe nie będą drogą rozprzestrzeniania koronawirusa. Obecnie obwiązujące normy dotyczące jakości wody i sposobu jej uzdatniania, gwarantują bezpieczeństwo, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków dezynfekcji. Wirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne takie jak chlor, dwutlenek chloru czy podchloryn sodu, a te są powszechnie stosowane w stacjach uzdatniania – informuje Magdalena Kaczorowska.

Prezes przypomina jednocześnie, że wypełniając zalecenia sanitarne, od 12 marca do odwołania jej pracownicy nie dokonują odczytów wodomierzy ani ich wymiany. Tym samym w rejonach gdzie nie jest jeszcze prowadzony odczyt radiowy, rozliczenie na zużytą wodę i ścieki nastąpi wg średniego zużycia z ostatnich kilku miesięcy.
Wstrzymujemy też wszelkie prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby wiązać się z przerwami w dostawach wody. Nasi pracownicy będą jedynie usuwać awarie, jeśli do takich dojdzie – podkreśla prezes ZWiK.

Dodajmy, że do odwołania zamknięty jest Dział Obsługi Klienta, a kontakt ze spółką możliwy jest jedynie drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną, dlatego spółka prosi, by informacje o stanie wodomierza przekazywać mailem na adres stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl , w formie SMS-a na numer 506-808-639 lub za pośrednictwem e-BOK.

Do miejskich legend można też zaliczyć plotkę, że zwierzęta domowe przenoszą koronawirusa. Głos w tej sprawie zabrała Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, która w specjalnym komunikacie stwierdziła, że z zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą tego wirusa. Nie ma obecnie żadnych dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*