II sesja Rady Gminy Kampinos

0
22

Zapraszamy na II sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji            Rewizyjnej.

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji            Skarg, Wniosków i Petycji.

3) Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4) Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wnioskó                i Petycji.

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia nazw stałych komisji Rady Gminy oraz przedmiotu      ich działania oraz określenia liczby członków.

6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy oraz      powołania ich przewodniczących.

7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.

8) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru                podatku rolnego na obszarze gminy Kampinos w 2019 roku.

9) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości                  Podkampinos.

10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku                          przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

 przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Sucharski